آپتاکید؛ تغذیه سالم، کودک مقاوم

مطالب خواندنی

telling-story

۱۶ تیر : قصه‌گویی برای کودکان

داستان گفتن برای کودکان یک چیز است و از روی کتاب این داستان‌ها را برای بچه‌ها خواندن یک چیز دیگر. یاد گرفتن روش‌های درست خواندن داستان برای کودکان مهارت مهمیست که می‌تواند باعث رشد ذهنی و بهتر در کودکان شود…